Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů na táboře Ztracená
ATLANTIDA nezbytných pro účast na letním táboře.

Zicherka, z.s.

 

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.


Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně kterých zákonů.


Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:

       • jméno a příjmení přihlašovaného dítěte
       • datum narození přihlašovaného dítěte
       • bydliště přihlašovaného dítěte
       • jméno zákonného zástupce dítěte
       • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte
       • fakturační údaje (jen v případě žádosti o vystavení faktury)
       • plavec/neplavec
       • pojišťovna přihlášeného dítěte

 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.


Osobní údaje budou zpracovávány na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však pět let, následně budou smazány. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu tabor@zicherka.cz.

Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno zrušením pobytu.

Začni psát svůj příběh! Příběh plný dobrodružství, kamarádů a nezapomenutelné zábavy!

Staň se hrdinou na našem táboře!

Přihláška zde

Pomáhají nám