Ochrana citlivých údajů

Zpracování citlivých údajů v Zicherka, z.s.


Osoba vyplňující formulář či přihlášku, kde uvádí veškeré své osobní údaje včetně osobní údaje citlivé kategorie.

(dále jen „Subjekt“)

Výslovně tímto uděluji spolku Zicherka, z.s. (Lukáš Stařičný), se sídlem Na Výšině 1208, 73553 Dolní Lutyně, IČO: 02157080, zapsané ve spolkovém rejstříku vedené krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 11137, emailový kontakt: info@zicherka.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů citlivé kategorie, a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje citlivé kategorie, které budou zpracovány, podléhající
souhlasu:

  • Zdravotní stav

2. Účel zpracování osobních údajů citlivé kategorie:
Vedení evidence zdravotního stavu za účelem poskytnutí základních zdravotních služeb a první pomoci.

3. Doba zpracování osobních údajů citlivé kategorie:
Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let.


4. Osobní údaje citlivé kategorie mohou být poskytnuty následujícím
třetím osobám:

   • Google.com, Česká centrála, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha-Smíchov za účelem evidence a archivování údajů pomocí formuláře a tabulek této společnosti.
   • Organizačnímu týmu (členové sdružení, vedoucí, zdravotníci, ...)
   • Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů citlivé kategorie, a že své výše uvedené osobní údaje citlivé kategorie poskytuje Správci dobrovolně.

Subjekt uděluje souhlas zaškrtnutím políčka Ano, souhlasím přímo ve formuláři.

 

Poučení Subjektu:

Správce tímto v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Dále jen „Nařízení“) informuje, že:

   • Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho výslovného a svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
   • Důvodem poskytnutí osobních údajů citlivé kategorie je za účelem poskytnutí správných zdravotních služeb a první pomoci v akutních případech.
   • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným osobám.
   • Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Začni psát svůj příběh! Příběh plný dobrodružství, kamarádů a nezapomenutelné zábavy!

Staň se hrdinou na našem táboře!

Přihláška zde

Pomáhají nám